HOSTAGE RESCUE
En tyst statskupp har genomförts i landet och ledande politiker, militärer och poliser är försvunna. Det finns bara en person som kan avslöja kuppmakarna och deltagarna skall med sin grupp spana och eventuellt frita personen. Deltagarna kommer i 30-40 timmar lära sig att leda både sig själva och andra under svåra förhållanden. De kommer att hitta styrkor och svagheter hos sig själva och övriga gruppmedlemmar genom de moment som spelas in mot dem och också genom temposkiftningar. Kursen bryts då och då för reflektion och lärdom.