MARKNADSKOMMUNIKATIV RÅDGIVNING
Med den gedigna, marknadskommunikativa bakgrund Ingen har ger Ingen företag rådgivning om marknadsföring, hjälper dem att utveckla eller skapa egna informationsavdelningar. Detta går givetvis att bygga på så att det gäller hela organisationer.
Personlig/mental Rådgivning
Sedan 2002 tillhandahåller Ingen möjlighet för, främst idrottsutövare, att prestera mer och bättre. Prestationen är i centrum och teknikerna lämpar sig även för dem med prestation och tävlingsmoment i vardagen, till exempel säljare eller projektledare. Sedan 2002 skriver Jens Nordin i Fighter Magazine om mental träning.