MARKNADSKOMMUNIKATION
Tjänster
Ingen skapar bilder av företag genom grafisk formgivning. Ingen kan också vara filter mellan kunden och leverantören i reklamfrågor då som projektledare. Ofta hjälper Ingen till i den kreativa processen när företag är på väg in i något nytt. Givetvis hjälper Ingen också till att lägga upp marknadsföringen på lång och kort sikt.
Portfolio
Se några exempel på vad Ingen gjort och avgör själv.
Läs mer >>