WASTELAND FURY
Du ingår i en specialstyrka som är utsedd att eliminera en grupp desertörer som blivit kvar sedan stridigheterna upphört i området. Ni kommer att utsättas för stor press både fysiskt och psykiskt då det kommer att krävas att alla gör allt rätt, annars kommer de jagande att bli de jagade... Deltagarna kommer att under 30-40 timmar lära sig att leda både sig själva och andra under svåra förhållanden. De kommer att hitta styrkor och svagheter hos sig själva och övriga gruppmedlemmar genom de moment som spelas in mot dem och också genom intensiteten.