ESCAPE AND EVATION
Det är oroliga tider i landet och det som förr var självklart är inte längre det. Saker som tak över huvudet, mat, vatten och värme har blivit en lyx. Så förutom att röra sig tyst och dolt måste deltagarna också lära sig enklare överlevnadsteknik. Deltagarna kommer att under 30-40 timmar lära sig att leda både sig själva och andra genom praktiska och teoretiska moment.