ULTIMATE LEADERSHIP CHALLANGE
Ingen har kombinerat en traditionell klassrumsutbildning i ledarskap, grupputveckling och personlig utveckling på ett unikt sätt. Deltagarna kastas in i ett scenario där gränsen mellan dikt och veklighet suddas ut för ett slag och där lärande och upplevelse blandas ihop. Instruktörerna har gedigen militär bakgrund och de figuranter som spelas in är mycket professionella och har mycket gedigen erfarenhet i sina respektive områden. Samtliga ledare och figuranter har genomgått Röda Korsets utbildning i HLR. OBS: Detta är mycket krävande kurser och alla kan därför inte gå dem!
Escape and Evation
Hostage Rescue
Wasteland Fury